Hírek

Ajánló – szakmai tanulmány a fővárosi agglomeráció történeti és közpolitikai dimenziójáról

2024. január 11.

2023. második felében jelent meg a Comitatus önkormányzati szakfolyóiratban egy kétrészes tanulmány a budapesti szuburbán térség – mint a fővárosi agglomeráció - történeti és közpolitikai dimenzióiról. 

A tanulmány szerzője a Homo Oecologicus Alapítvány kuratóriumi elnöke, Dr. Szabó Tamás egyetemi docens. 

A tanulmány első részében a szerző bemutatja az 1873-ban egyesített Budapest és a városkörnyéki települések kapcsolatának másfél évszázados történetét, kifejezett fókusszal az 1989- 1990-es rendszerváltás óta eltelt időszakra. A tanulmány második része pedig az aktuális, elmúlt egy-másfél évtized folyamataira koncentrálva vázol fel egy speciális ún. fővárosi agglomerációs konfliktuskonténert. 

A szerző konkrét közpolitikai javaslatok megfogalmazásával zárja a tanulmányt, amely bemutatásra került egy tudományos workshop keretében a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének kutató munkatársai számára 2023. novemberében.

A tanulmány letölthető a Comitatus szakfolyóirat hivatalos oldaláról, valamint közvetlenül megtalálható a Tudástár menüpont alatt.

Kiválóan kormányzó és példamutató önkormányzatok részesültek elismerésben

2023. december 10.

A Belügyminisztérium Márvány Aulájában megrendezett 2023.november 20-ai ünnepélyes konferencián a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatokért járó elismerések mellett az Európai Kiváló Kormányzás Védjegy elismeréseket is átvehették a sikeresen pályázó önkormányzatok. Tizenhárom önkormányzat részesült európa tanácsi elismerésben.

Az önkormányzatok számára rendezett eseményen részt vett és köszöntőt mondott Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke, dr. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes,Daniel Popescu, az Európa Tanács Demokratikus Kormányzás részlegvezetője, dr. Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, valamint Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség elnöke, Szentkirály polgármestere. A konferencián előadást tartott Iványiné Szabó Andrea, Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkárság Stratégiai Főosztályának vezetője.

Beszámoló a IX. Önkormányzatiság napjainkban c. konferenciáról

2023. november 15.

2023. november 10-én került sor a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a IX. Önkormányzatiság napjainkban c. konferenciára. 

Az idei konferencia témája a magyarországi kis- és középvárosok aktuális helyzete volt. Az apropót az adta, hogy a Homo Oecologicus Alapítvány és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) közös szakmai együttműködésében jelenleg is készül a kis- és középvárosok jogi, gazdasági és közpolitikai vonat-kozásait bemutató tanulmánykötet. 

A konferencián a készülő tanulmánykötet szerzői, valamint felkért kormányzati és önkormányzati szakembe-rek, döntéshozók tartottak előadásokat. A rendezvényt Dr. Budai Balázs habilitált egyetemi docens a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közszervezési és Infotechnológiai Tanszékének vezetője nyitotta meg. Ezt követően Farkas Zsuzsanna a Miniszterelnökség Területfejlesztésért Felelős Államtitkári Kabinet kabinetvezetője tartott előadást a kormányzaton belül folyó a területfejlesztésről és azon belül a kis- és középvárosokat érintő szak-mai folyamatokról, majd Dr. Szegvári Péter címzetes egyetemi docens – aki a készülő tanulmánykötet fejlesz-téspolitikai fejezetét is írja – beszélt a hazai kis- és középvárosok lehetséges jövőbeli fejlesztési lehetősé-gekről, területi tőkéről és innovációs potenciálról valamint a városfejlesztési stratégiák fontosságáról. Dr. Zongor Gábor a TÖOSZ korábbi 1999-2016 közötti főtitkára jegyzi a tanulmánykötet általános bevezető tanul-mányát, előadásának témája a magyarországi városstruktúra elmúlt közel négy évtizedének bemutatása volt számadatokkal, statisztikákkal és fontos részfolyamatokkal megtűzdelve. Ezután Dr. Szabó Tamás egyetemi docens és a Homo Oecologicus Alapítvány kuratóriumi elnöke – aki mint a készülő tanulmánykötet egyik szerkesztője –, tartott referátumot a kis- és középvárosokat magába foglaló önkormányzati társulásokról, benne a közös önkormányzati hivatalokról illetve az önkéntes társulásokról. Dr. Gyergyák Ferenc egyetemi mesteroktató és a TÖOSZ jelenlegi főtitkára – valamint a tanulmánykötet másik szerkesztője - előadásában a járási hivataloknak otthont adó járásszékhely városokra fókuszált, az önkormányzati dimenziók mellé behozva a területi államigazgatás kérdéskörét is. A szakmai előadásokat követően Nagy Sándor Kistelek város polgár-mestere, és mint a Kisvárosok Szövetségének egyik alelnöke lamentált a magyarországi városvezetők fele-lősségéről, az elmúlt évtizedek tapasztalatairól valamint az előttünk álló időszak települési kihívásairól.

A nagy érdeklődéssel megtartott konferenciáról készült fotókat a Médiatárban nézhetik meg az érdeklődők!

Nemzetiségpolitikai workshop a Protestáns Felsőoktatási Szakkollégiumban

2023. október 24.

Az idén tavasszal megjelent Nemzetiségi Önkormányzati és Civil Akadémia című tanulmánykötet volt a témája a 2023. október 18-án, a Protestáns Felsőoktatási Szakkollégium budapesti Eötvös úti épületében megtartott nemzetiségpolitikai workshopnak.

A jó hangulatú szakkollégiumi estként is beharangozott rendezvényen, Dr. Szabó Tamás a Homo Oecologicus Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott bevezető előadást a tanulmánykötetről, valamint az Alapítvány keretében zajló nemzetiségpolitikai szakmai folyamatokról. Ezt követően Dr. Zongor Gábor a Települési Önkormányzati Országos Szövetségének korábbi főtitkára és a tanulmánykötet általános bevezető tanulmányának a szerzője beszélt a 13 őshonos magyarországi nemzetiséget érintő folyamatokról. végül Dr. Dobos Balázs, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének munkatársa és a tanulmánykötet német nemzetiséggel foglalkozó tanulmányának szerzője osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel. 

Az előadásokat követően a hallgatóságot kitevő egyetemista szakkollégisták kérdezhettek az előadóktól. Többek között olyan aktuális kérdések is terítékre kerültek, mint a 2022-es népszámlálás nemzetiségeket érintő vonatkozásai, a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott az országgyűlési választási törvény nemzetiségi választásokat érintő ítélete vagy a nemzetiségi jogi szabályozás egyéb aktuális kérdései.

Köszönjük a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület támogatását a rendezvény megvalósulásáért, a Protestáns Felsőoktatási Szakkollégiumnak, hogy helyszínt biztosított a program számára valamint minden kedves résztvevőnek, akik ellátogattak a rendezvényre!

A rendezvényről készült fotók megtekinthetők a Médiatárban.

Véget ért a Nemzetiségi Önkormányzati és Civil Akadémia Miskolc képzési programunk

2023. október 12.

A közelmúltban már beszámoltunk arról, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) támogatásával 2023. szeptember 27-én elindult a Nemzetiségi Önkormányzati és Civil Akadémia Miskolc elnevezésű négy napos speciális kompetenciafejlesztési programunk, Miskolc Vármegyei Jogú Város Önkormányzatának közreműködésével. A tréningalapú képzésen a Miskolcon működő nemzetiségi önkormányzatok képviseltette magát nemzetiségi elnökkel, képviselőkkel, valamint a miskolci Önkormányzat által delegált munkatársakkal. 

A képzés első két napját követően 2023. október 11-én előbb Varga Andrea Miskolc civil és humán ügyekért felelős alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket, majd a képzési program keretében Surguta András személyügyi szakközgazdász, emberi erőforrás-gazdálkodási tanácsadó, szervező-informatikus a projektmenedzsment és pályázati ismeretek gyakorlatorientált rendszerezését, valamint célszerű alkalmazásuk szimulációját mutatta be a résztvevőknek. 

A képzés záró napján 2023. október 12-én Paczuk Roland politológus, európai uniós és lobbiszakértő tartott gyakorlatokkal vegyes elméleti előadást az európai nemzeti és etnikai kisebbségi autonómiák kérdéskörében, különös fókusszal a közép-európai tapasztalatokra. Ezt követően a képzés záró akkordjaként Dr. Szabó Tamás Phd politológus, főiskolai docens, kuratóriumi elnök beszélt a nemzetiségi önkormányzatiság aktuális magyarországi állapotáról, a nemzetiségeket érintő települési jó gyakorlatok fontosságáról, illetve a területen tapasztalt nehézségekről és lehetőségekről.

A képzés lezárását követően a hivatalos felnőttképzési tanúsítványok kerültek kiosztásra. Nagy örömünkre szolgál, hogy a tanúsítványok átadásakor személyesen vett részt Veres Pál Miskolc polgármestere, aki a Homo Oecologicus Alapítvány kuratóriumi elnökével Dr. Szabó Tamással közösen adta át azokat a résztvevőknek.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Miskolc Vármegyei Jogú Város Önkormányzatának az együttműködésért!

A képzésen készült fotók megtalálhatóak a Médiatárban!

Elindult a Nemzetiségi Önkormányzati és Civil Akadémia képzési programunk Miskolc városában 

2023. szeptember 30.

Elindult a Nemzetiségi Önkormányzati és Civil Akadémia Miskolc képzési program a Homo Oecologicus Alapítvány és Miskolc Vármegyei Jogú Város Önkormányzatának együttműködése keretében

Legutóbbi hírünkben jeleztük, hogy folytatódik a Homo Oecologicus Alapítvány által korábban elindított Nemzetiségi Önkormányzati és Civil Akadémia elnevezésű fejlesztési program a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) által közzétett NEAO-KP-1-2023/8 kódszámú "Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2023" című pályázati kiírás keretében. Ennek egyik fontos eleme az a speciális négynapos képzési program, melyet Miskolc Vármegyei Jogú Város Önkormányzata számára tartunk 2023 őszén a városban működő nemzetiségi önkormányzati vezetők, valamint az Önkormányzat kijelölt munkatársai számára.

2023. szeptember 27-én és 28-án sor került a program első két napjára Miskolcon, a Nemzetiségek Házában. Az első napon a személyes és asszertív kommunikációt fókuszba helyező tréning volt Dr. Bokodi Márta közszolgálati coach és tréner irányítása mellett, a második napon pedig a szociális és együttműködési (koordinációs és kooperációs) kompetenciák fejlesztése történt Straub Zsolt közoktatási és esélyegyenlőségi szakértő, pedagógus vezetésével. 

A képzés második fele 2023. október 11-12-én kerül megvalósításra, amikor a projektmenedzsment ismeretek, valamint speciális nemzetiségpolitikai ismeretek (nemzetközi tapasztalatok, hazai "jó gyakorlatok" és egyéb lehetőségek) kerülnek terítékre. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a képzés harmadik napját (2023. október 11.) várhatóan Varga Andrea, Miskolc Vármegyei Jogú Város Önkormányzatának humán területért felelős alpolgármestere fogja megnyitni!

A jó hangulatú első két napról a fotóalbum megtekinthető a Mediatárban.

Tanulmánykötet készül a magyarországi kisvárosok közpolitikai, közigazgatási, fejlesztési- és feladatellátási dimenzióiról

2023. augusztus 22.

A Homo Oecologicus Alapítvány, valamint a vele stratégiai partnerségben lévő Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) közös szakmai együttműködésében készül a magyarországi kisvárosok jelenlegi jogi, gazdasági és közpolitikai mozgásterét, lehetőségeit, ezek önkormányzati és államigazgatási vonatkozásait bemutató szakmai tanulmánykötet "A magyarországi kisvárosok politikai, igazgatási és fejlesztési dimenziói" címmel. 

A tanulmánykötetben különböző, a hazai kisvárosok témaköréhez szervesen kapcsolódó szakpolitikai tanulmányok kerülnek publikálásra. A megvalósítandó kisvárosi tanulmánykötet illeszkedik a Homo Oecologicus Alapítvány és a TÖOSZ korábban elindított tanulmánykötet-sorozatához (nagyvárosi-agglomerációs tanulmánykötet 2017-ben; községi tanulmánykötet 2019-ben). A kisvárosi tanulmánykötet – hasonlóan a községi kötethez – szintén fog tartalmazni térképeket. 

A kiadvány kisvárosi önkormányzatok védnöki támogatásából valósul meg, ezért kereskedelmi forgalomba nem kerül, ugyanakkor idővel elérhetővé tesszük a nagyközönség számára. 

Jelenleg a tanulmányírási fázisban vagyunk, amit majd a szakmai lektorálás folyamata és végül a grafikai-, nyomdai munkálatok fogják követni. A kötet szerkesztői feladatait Dr. Szabó Tamás, a Homo Oecologicus Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint Dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára fogják ellátni.

A tanulmánykötet tervezett bemutatása 2024 kora tavaszán várható a TÖOSZ Országos Központjában. A részletekről a későbbiekben tájékoztatni fogjuk az érdeklődőket!

Folytatódik a Homo Oecologicus Alapítvány Nemzetiségi Önkormányzati és Civil Akadémia fejlesztési programja – Szószólók Könyve és Nemzetiségi Önkormányzati és Civil Akadémia Miskolc

2023. július 8.

Nagy örömünkre szolgál, hogy bejelenthetjük, hogy idén is folytatódik a Homo Oecologicus Alapítvány által már korábban indított Nemzetiségi Önkormányzati és Civil Akadémia elnevezésű fejlesztési program.

A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) által közzétett NEAO-KP-1-2023/8 kódszámú "Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2023" című pályázati kiírásban az NEA Társadalmi felelősségvállalás kollégiuma vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Homo Oecologicus Alapítvány által a NEAO-KP-1-2023/8-000716 pályázati azonosítószámon benyújtott "Szószólók Könyve és nemzetiségi önkormányzati képzési programok megvalósítása egy hátrányos helyzetű régióban" című pályázatot.

A pályázat keretében folytatjuk a nemzetiségpolitikai tematikára és nemzetiségi önkormányzatokra fókuszáló fejlesztési programunkat. Ennek keretében elkészül a nemzetiségi parlamenti képviselőt, valamint a nemzetiségi parlamenti szószólókat megszólaltató szakmai interjúkötet, amivel célunk, hogy az őshonos magyarországi nemzetiségeket legmagasabb szinten képviselő személyek közvetlenül fejthessék ki gondolataikat a saját szakmai múltjukról és nemzetiségi hitvallásukról, az általuk képviselt nemzetiségek aktuális történéseikről valamint a nemzetiségek parlamenti képviseletének politikai és intézményi vonatkozásairól.

A pályázat lehetőséget biztosít továbbá, hogy az elméleti dimenzió mellett tovább erősítsük a Nemzetiségi Önkormányzati és Civil Akadémia gyakorlati oldalát, ezért örömmel számolunk be arról, hogy lehetőséget kaptunk Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatától, hogy 2023 őszén egy négynapos tréning keretében tarthassuk meg a következő nemzetiségi önkormányzati képzésünket a Miskolcon működő nemzetiségi önkormányzati vezetők, valamint az önkormányzati hivatal érintett vezető munkatársai számára. A miskolci nemzetiségi önkormányzati képzés tematikájának kialakítása során felhasználtuk a 2021. őszi zsámbéki képzés tapasztalatait.

Ennek érdekében került sor 2023. május 9-én személyes szakmai egyeztető találkozóra a Homo Oecologicus vezetői, Dr. Szabó Tamás kuratóriumi elnök és Dr. Abay-Nemes Orsolya kurátor, jogi vezető, valamint Varga Andrea, Miskolc humán területért felelős alpolgármestere között. A kuratóriumi elnök egyúttal rövid prezentációban mutatta be a képzési program tartalmát és céljait a megjelent nemzetiségi önkormányzati vezetőknek.

A projekt történéseiről ás eredményeiről folyamatosan beszámolunk majd az Alapítvány honlapján.

Kompetenciafejlesztő képzés az Orientpress Hírügynökséggel közösen a Kárpátaljai Szövetség számára

2023. május 10.
Kompetenciafejlesztő képzést szervezett a Homo Oecologicus Alapítvány az Orientpress Hírügynökséggel közösen a Kárpátaljai Szövetség számára 2023. április végén – május elején. 


A szakpolitikai ismereteket, valamint személyes készségeket, képességeket fejlesztő képzésen a Kárpátaljai Szövetség által delegált fiatal értelmiségiek, egyetemisták vettek részt. 

A képzési program egyrészt tartalmazott speciális tréningalapú modulokat az asszertív kommunikáció, a kríziskezelés, a protokoll és az infokommunikációs kollaborációs, koordinációs (pl. felhőalap megoldások) területeken, másrészt meghatározott szakpolitikai modulokat, mint a klíma- és környezetvédelem, a nemzet- és nemzetiségpolitika, valamint a 2010 utáni magyar kormányzati rendszerközpolitikai és közigazgatási vetületei. 

A kompetenciafejlesztő képzés résztvevői hivatalos tanúsítványt szerezhettek, amit az Orientpress bocsátott ki.

A képzésről készült fotók a Médiatár menüpont alatt láthatóak.

A Homo Oecologicus Alapítvány nemzetiségi tanulmánykötetének parlamenti bemutatója a Magyar Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága előtt 

2023. március 28.

A Homo Oecologicus Alapítvány gondozásában elkészült a "Nemzetiségi Önkormányzati és Civil Akadémia" című szakmai tanulmánykötet óbudai könyvbemutatóját követően lehetőséget kaptunk arra, hogy a kötetről beszámolhassunk a Magyar Országgyűlés keretében működő Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága (NEB) rendes bizottsági ülésén 2023. március 28-án.

A tanulmánykötetet – mint az aznapi bizottsági ülés egyik hivatalos napirendi pontjaként – Dr. Szabó Tamás kuratóriumi elnök mutatta be íráros prezentáció keretében Ritter Imre nemzetiségi parlamenti képviselő, és egyben a NEB elnöke, a bizottságot alkotó nemzetiségi szószólók valamint a nyilvános ülésen megjelenő szakértők, vendégek előtt. Nagy örömünkre szolgál, hogy a parlamenti könyvbemutatón megjelentek a tanulmánykötet szerzői, Dr. Zongor Gábor, Dr. Kállai Ernő, Dr. Dobos Balázs és Dr. Szőcs Krisztina.

A kuratóriumi elnök prezentációját követően a felszólaló nemzetiségi szószónokok fejezték ki véleményüket, adott esetben korrekciós javaslataikat. Szeretnénk megköszönni Ritter Imre bizottsági elnök úrnak, hogy lehetőséget biztosított a nemzetiségi tanulmánykötet parlamenti bemutatójára!

Ezzel véget ért a Nemzeti Együttműködési és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által támogatott 2022. évi nemzetiségi tanulmánykötet projekt.

Ezúton szeretnénk hivatalosan bejelenteni, hogy a Homo Oecologicus Alapítvány keretében folytatódik a nemzetiségi területhez kapcsolódó szakmai munka, így a következő év során el fog készülni a Magyar Országgyűlésben működő nemzetiségi parlamenti képviselő illetve a nemzetiségi szószólók bevonásával elkészülő interjúkötet – ennek elnevezése a "Szószólók könyve" lesz. Ez elképzeléseink szerint lehetőséget biztosít majd a szószólókon keresztül, hogy jobban megismerjük a törvényileg elismert őshonos nemzetiségekkel kapcsolatos aktuális történéseket és törekvéseket, illetve a nemzetiségi keretek között kifejtett politikai és kulturális tevékenységet. Valamint szándékunk szerint tovább formáljuk és fejlesztjük az Alapítvány keretei között elkezdett Nemzetiségi Önkormányzati és Civil Akadémia képzési programot.

A nemzetiségi tanulmánykötet parlamenti bemutatójáról szóló fotókat a Médiatár, a kuratóriumi elnök által előadott szakmai prezentációt pedig a Tudástár menüpontban találhatják az olvasók!

A "Nemzetiségi Önkormányzati és Civil Akadémia" című tanulmánykötet ünnepélyes könyvbemutatója

2023. március 22.

Korábban már adtunk hírt arról, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi felelősségvállalás kollégiumának támogatásával a Homo Oecologicus Alapítvány gondozásában elkészült a "Nemzetiségi Önkormányzati és Civil Akadémia" címen a nemzetiségi önkormányzatokkal illetve a nemzetiségi pedagógusképzés kérdéseivel foglalkozó szakmailag lektorált elektronikus tanulmánykötet.

A kötet ünnepélyes bemutatójára 2023. március 22-én került sor Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatánál, a III. kerület Fő tér 33. alatt található Szindbád Rendezvényteremben. A könyvbemutató lehetőségét illetve a vendéglátást ezúton is köszönjük Burján Ferenc kerületi alpolgármester úrnak!

A rendezvényt Dr. Kiss László a kerület polgármestere nyitotta meg, majd Dr. Szabó Tamás a Homo Oecologicus Alapítvány kuratóriumi elnöke, a tanulmánykötet egyik szakmai lektora illetve társszerkesztője tartott általános szakmai prezentációt a tanulmánykötet létrejöttéről, a kötetben található szakmai tanulmányokról, valamint a Homo Oecologicus Alapítvány által kialakított Nemzetiségi Önkormányzati és Civil Akadémia képzési programról eddigi történéseiről. Ezt követően a tanulmánykötet egyik szerzője Dr. Zongor Gábor – aki 1999-2016 között a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének volt a főtitkára – tartott előadást az általa írt a nemzetiségi önkormányzatok történetét és aktuális helyzetét bemutató tanulmányról, majd Dr. Dobos Balázs az MTA Kisebbségkutató Intézetének a főmunkatársa beszélt, ő a német nemzetiségi önkormányzatokkal foglalkozó tanulmányt jegyzi. A rendezvényen részt vett Dr. Jancsó Tamás geográfus is, aki a nemzetiségi térképeket készítette a tanulmánykötet számára. 

A könyvbemutatón képviseltette magát több a kerületben működő nemzetiségi önkormányzati elnök és képviselő, valamint a nemzetiségi témakörben aktív szakértők, újságírók.

Nagy örömünkre a könyvbemutatót személyes jelenlétével megtisztelte Ritter Imre nemzetiségi parlamenti képviselő, a Magyar Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának az elnöke. Képviselő úr a szakmai előadásokat követő, a magyarországi nemzetiségek jelen helyzetéről szóló szabad eszmecserében aktívan részt vett, válaszolt a megfogalmazott kérdésekre.

Alapítványunk és a nemzetiségi tanulmánykötet számára különösen fontos és megtisztelő, hogy Ritter Imre nemzetiségi parlamenti képviselő úr és a Nemzetiségek Bizottságának elnöke lehetővé tette számunkra, hogy a tanulmánykötetet bemutathassuk a Magyarországi Nemzetiségek Bizottságában ülő parlamenti szószólók számára a bizottság következő 2023. március 28-án tartandó parlamenti bizottsági ülésén, amelyről szintén tudóstani fogjuk a Homo Oecologicus Alapítvány iránt érdeklődőket a hivatalos honlapunkon!

A könybemutatón készült fényképek elérhetőek a Médiatárban.

Az elkészült elektronikus tanulmánykötet letölthető a Kiadvány menüpontra kattintva.

Nemzetiségi Önkormányzati és Civil Akadémia c. szakmai tanulmánykötet készült a Homo Oecologicus Alapítvány kiadásában

2023. február 28.

Még 2022. májusban adtunk hírt, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával önálló szakmai tanulmánykötetet készítünk nemzetiségi önkormányzati és néhány egyéb kapcsolódó témakörben (pl. nemzetiségi pedagógusképzés; a nemzetiségek parlamenti képviselete). A tanulmánykötet ötlete szorosan kapcsolódik a 2021-ben a Homo Oecologicus Alapítvány keretében kialakított Nemzetiségi Önkormányzati és Civil Akadémia speciális kompetenciafejlesztő képzéshez.

Időközben elkészült a tanulmánykötet, amelyről örömmel adunk hírt!

A tanulmánykötetben található szakmai tanulmányok szerzői között van Dr. Zongor Gábor jogász és önkormányzati szakértő (a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének a főtitkára 1999-2016 között), Dr. Kállai Ernő egyetemi docens (2007-2011 időszakban a nemzeti és kisebbségi etnikai jogok országgyűlési biztosa), Dr. Dobos Balázs politológus (az MTA Kisebbségkutató Intézetének tudományos munkatársa), valamint Dr. Szőcs Krisztina a bajai Eötvös József Főiskola Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Intézetének vezetője.

A kapcsolódó szakmai lektori feladatokat Dr. Kállai Ernő és Dr. Szabó Tamás főiskolai docens, kuratóriumi elnökünk látta el.

Nagy örömünkre részletes interjút adott számunkra Ritter Imre nemzetiségi parlamenti képviselő, a Magyar Országgyűlésben működő Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának elnöke. Továbbá szintén interjút készítettünk Bechtold Jánossal, a zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, melynek apropója a Homo Oecologicus Alapítvány és Zsámbék Város Önkormányzatával, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kialakított gyümölcsöző kapcsolatok, valamint a 2021 őszén megtartott Zsámbéki Nemzetiségi Önkormányzati és Civil Akadémia képzés volt.

A tanulmánykötet számára a nemzetiségi térinformatikai térképeket Dr. Jancsó Tamás geográfus készítette, csakúgy, mint a korábbi tanulmányköteteink esetében is.

A tanulmánykötet szerkesztői alapítványunk kurátorai: Dr. Szabó Tamás fősikolai docens és Dr. Szatmári Péter egyetemi rektorhelyettes voltak. A tanulmánykötet borítóképéhez az egyik szerző Dr. Zongor Gábor "Pirézek bejövetele" című festményét használtuk fel.

Elképzeléseink szerint a tanulmánykötetet több szakmai workshop keretében mutatjuk be a következő hónapokban, melyekről részletes tájékoztatást adunk. Az online tanulmánykötetet pedig közvetlenül is elérhetővé tesszük ingyenesen letölthető formában a Homo Oecologicus Alapítvány honlapján 2023. március folyamán.

Bízunk benne, hogy a tanulmánykötettel a Homo Oecologicus Alapítvány eredményesen járul hozzá a magyarországi nemzetiségek kérdéskörének hazai szakmai diskurzusához!

"Korunk kihívásai" c. oktatásfejlesztési-módszertani workshop

2022. november 24.

Alapítványunk szakmai workshopot tartott a nyírparasznyai iskolai, valamint a mátészalkai tankerületi oktatás- módszertani kutatások és digitális intézményfejlesztés tapasztalatairól.

Amint arról korábban márt hírt adtunk a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület támogatásával a Homo Oecologicus Alapítvány a Budapesti Gazdasági és Szakképzési Centrum (BGSZC) tagintézményeként működő Dobos C. József Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskolában "Korunk kihívásai" címmel oktatásfejlesztési- és módszertani szakmai rendezvényt tartott 2022. november 24-én a házigazda intézmény XIII. kerületi Huba utcai épületének könyvtár- és konferenciatermében.

A rendezvényen megjelenteket Juhász Zoltán, a BGSZC Dobos C. József Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola igazgatója köszöntötte. Szakmai előadásában a rendezvénynek helyszínt biztosító vendéglátóipari technikum és szakképző iskolát mutatta be, valamint a workshop hetében zajló "Dobos Expo" elnevezésű pályaorientációs szakmai rendezvénysorozatra hívta fel a megjelentek figyelmét.

Dr. Szabó Tamás egyetemi adjunktus, a Homo Oecologicus Alapítvány kuratóriumi elnöke előadásában a Mátészalkai Tankerületben és a Nyírparasznyai Általános Iskolában a 2021- 2022 folyamán a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalási Kollégiuma támogatásával megvalósított digitális oktatásfejlesztési projekt szakmai-kutatási eredményeit mutatta be előadásában. A nyírparasznyai kvantitatív és kvalitatív kutatások - szülői kérdőíves felmérés; intézményvezetői mélyinterjú; tanítói és tanári fókuszcsoport; szülői munkaközösségi fókuszcsoport - mellett a Mátészalkai Tankerületben megvalósított pedagógus kérdőíves felmérés tapasztalatairól is szó esett. A kuratóriumi elnök beszélt a projekt további hasznosítási lehetőségeiről a köznevelési és a szakképzési rendszerekben.

Ezt követően Straub Zsolt köznevelési szakértő, mint a Dobos C. József Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola szakmai igazgatóhelyettese és egyúttal a fejlesztési projektben közreműködő Tandem Humán Szolgáltató Egyesület elnöke "A kutatási bázison kialakított digitális intézményfejlesztési stratégia és digitális kompetenciafejlesztés, Nyírparasznya" címen osztotta meg tapasztalatait a hallgatósággal. A prezentáció keretében részletesen kitért a Homo Oecologicus Alapítvány kutatási eredményein alapuló megvalósított nyírparasznyai Digitális Intézményfejlesztési Stratégia valamint a helyi tantestület számára

megtartott speciális digitális kompetenciafejlesztés részleteire.

Köszönjük a Magyar Polgári Együttműködési Értekezlet támogatását, a Dobos C. József Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola vezetésének, hogy helyszínt biztosítottak a program számára valamint minden kedves résztvevőnek, akik ellátogattak a rendezvényre!

Vállalati Szociális Térkép a GROWTH Magazinban

2022. szeptember 20.

A hazai és nemzetközi startup világ híreit, újdonságait angolul és magyar nyelven bemutató GROWTH Magazin 2022. szeptemberi számában, egy négyoldalas újságcikk keretében kaptunk lehetőséget, hogy bemutathassuk a gazdasági szereplőknek szóló Vállalati Szociális Térkép humán erőforrás kutatási programunkat.

A cikkben bemutatásra kerültek a Vállalati Szociális Térkép programunk céljai: így a hatékony munkaerő megtartása, a munkavállalói kompetenciafejlesztés, szervezeti reziliencia erősítése, valamint a belső szociális és kommunikációs konfliktusok detektálása. Beszélünk az alkalmazott kutatásmódszertani eszközökről (kvantitatív és kvalitatív kutatások, vállalati dokumentumelemzés, SWOT-analízisek, vállalati szociális célpiramis) és szóba kerültek korábbi, elsősorban települési kutatási tapasztalataink.

A GROWTH Magazin magyar nyelvű szeptemberi száma, benne a Homo Oecologicus Alapítvány Vállalati Szociális Térképet bemutató cikkével, már megvásárolható az újságárusoknál.

A cikk ajánlója itt olvasható:

https://growthmagazin.hu/blogs/growth-magazin-2022q3/vallalati-szocialis-terkep

A GROWTH Magazin hivatalos honlapja:

https://growthmagazin.hu/

Projektzáró-rendezvény a Nyírparasznyai Általános Iskolában

2022. március 18.

2022. március 18-án került megrendezésre a Nyírparasznyai Általános Iskolában a Homo Oecologicus Alapítvány "Digitális felzárkózás, online tanoda- és távoktatás a hátrányos helyzetű térségekben, településeken" fejlesztési programjának projektzáró rendezvénye. Az eseményt személyes jelenlétével ezúttal is megtisztelte Pesti Béla László a Mátészalkai Tankerületi Igazgatóság idén nyáron leköszönő vezetője.

A végéhez érkezett a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégiuma és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által támogatott fejlesztési program, amelyet a Homo Oecologicus Alapítvány a Tandem Humán Szolgáltató Egyesülettel való szakmai együttműködésben valósított meg. Korábban már többször adtunk hírt a projekt szakmai elemeiről és fontosabb történéseiről, amelynek fókuszába a digitális oktatás humán- és fizikai infrastruktúrájának kutatási alapú felmérése, stratégiai megalapozása, digitális módszertan kialakítása és alkalmazása került a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírparasznya község nemzetiségi általános iskolájában.

2021. május-június során kérdőíves felmérést készítettünk a nyírparasznyai iskolások szüleinek bevonásával, a COVID-19 koronavírus járvány időszakában bevezetett digitális oktatás során szerzett szülői élményekről. 2021. június 9-én intézményvezetői mélyinterjút, valamint pedagógusi (tanítói és tanári) valamint szülői munkaközösségi tagokkal fókuszcsoportokat folytattunk le, a téma itt is a pandémia miatt bevezetett digitális oktatás tapasztalatainak értékelése volt. A kvantitatív szülői felmérés, valamint a tantestülettel felvett kvalitatív interjúkon alapuló részletes kutatási leírások jelentették az alapját a 2021. novemberében a megtartott speciális digitális IKT kompetenciafejlesztésnek, melyet a Tandem Humán Szolgáltató Egyesület munkatársai tartottak a nyírparasznyai tantestület számára. A kutatások, illetve az online képzés alapján készült el a Nyírparasznyai Általános Iskola számára a Digitális Intézményi Stratégia, amely a zárórendezvény napján átadásra került Szabó Irén intézményvezető asszony részére. A projekt része volt továbbá a Mátészalkai Tankerület köznevelési intézményeiben kora ősszel készített online kérdőíves felmérés a COVID-19 koronavírus járvány időszakában bevezetett digitális oktatás során szerzett pedagógusi tapasztalatokról, valamint általában a digitális oktatás kapcsán kialakult jövőbeli személyes elvárásokról.

A 2022. március 18-i projektzáró rendezvényt Szabó Irén intézményvezető asszony nyitotta meg, köszöntve a résztvevőket. Ezt követően a projekt keretében megvalósított felmérések eredményeit mutatta be kutatási prezentációjában Dr. Szabó Tamás a Homo Oecologicus Alapítvány kuratóriumi elnöke. Straub Zsolt a Tandem Humán Szolgáltató Egyesület elnöke és munkatársa Petőfi Sándor a digitális oktatás módszertani alapjai mellett, a tavaly novemberi online képzés tapasztalatairól beszéltek illetve a projekt keretében elkészült Digitális Intézményi Stratégiát mutatták be.

Hasonlóan a tavalyi nyitórendezvényhez rendkívül jó hangulatban telt el a projektzáró is, ezúton köszönjük a magas színvonalú vendéglátást az intézményvezetésnek, valamint a részvételt az iskolában tanító pedagógusoknak és egyéb munkatársaknak!

Jelenleg a fejlesztési projekt keretében elkészült szakmai eredménytermékeket készítjük elő, az egyes kutatási és módszertani anyagokat összegző záró kutatási jelentést a közeljövőben tesszük hozzáférhetővé honlapunkon.

A projektzáró- rendezvényen készült képeket itt tekinthetik meg: Médiatár

Végéhez érkezett az első Nemzetiségi Civil Akadémia képzési program Zsámbékon

2021. december 2.

Végéhez érkezett a 2021. november elején elindított zsámbéki Nemzetiségi Civil Akadémia - mint speciális képzési program a Pest megyei településen a nemzetiségi területen tevékenykedő nemzetiségi képviselők, intézményvezetők és munkatársak számára. A 2021. december 2-ai zárónapon délelőtt a német diaszpóra globális és európai dimenziói voltak fókuszban, délután pedig a hazai települési önkormányzati "jó gyakorlatokkal" foglalkoztak a hallgatók az előadók kalauzolása mellett.

A zárónap végén kerültek átadásra az akkreditált tanúsítványok az első Nemzetiségi Civil Akadémia résztvevői számára.

Bízunk benne, hogy egy sorozat első állomásán vagyunk túl és még jó néhány hasonló program keretében erősíthetjük a nemzetiségi területen aktív személyek, szervezetek tudását és kompetenciáit!

Elérhető a "Szociális és intézményi hatásvizsgálat Budapest IX. kerület Ferencvárosban" című kutatási zárótanulmány

2021. január 4.

Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata hivatalos honlapján nyilvánosan elérhetővé tette a Homo Oecologicus Alapítvány által az Önkormányzat számára 2019. október - 2020. március között készített "Szociális és intézményi hatásvizsgálat Budapest IX. kerület Ferencvárosban" című komplex kutatás zárótanulmányt. 

A kutatás célja Ferencvárosban a 2010-es években tapasztalt ingatlanpiaci változások társadalmi dimenzióinak, valamint a kerületi bölcsődei, óvodai, gyermekvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó dolgozói és lakossági tapasztalatok szintetizálása volt. A kerületi lakáspiaci helyzet- és trendelemzés mellett mélyinterjúk, fókuszcsoportos beszélgetések, lakossági kvantitatív véleménykutatások valamint széleskörű adat- és statisztikai elemzés biztosította a munkálatok menetét. 

A Szociális és Intézményi Hatásvizsgálatot összegző kutatási záró tanulmány 2020 tavaszán került elfogadásra Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata részéről.

A kutatási zárótanulmány az alábbi linken olvasható: