Kiadványok

Nemzetiségi Önkormányzati és Civil Akadémia elektronikus tanulmánykötet

2023. március

Vállalati Szociális Térkép tájékoztatóSmart Leader képzési tájékoztató

A Homo Oecologicus Alapítvány Tétényi Éva építész, korábbi esztergomi polgármester személyes közreműködésével 2020-ban alakította ki a Smart Leader önkormányzati vezetőképző programot. Ennek célja, hogy speciális képzési program keretében a napi tevékenységhez jól alkalmazható hatékony tudást és ismereteket kapjanak önkormányzati döntéshozók (polgármesterek, alpolgármesterek, képviselők, jegyzők és egyéb hivatali vezetők), valamint a döntéselőkészítésben érintett munkatársak.

Kényszerpályák és lehetőségek 

A községi igazgatás és feladatellátás dimenziói napjainkban

Laki Ildikó - Szabó Tamás (szerk.)

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével (TÖOSZ) közösen kiadott tanulmánykötet a magyarországi kistelepülések (községek, nagyközségek) elmúlt évtizedeinek fontosabb jogi, közpolitikai valamint közigazgatási jelenségeit és történéseit szintetizálja. Megjelenés éve 2019.


Agglomerációs várostérségi tanulmányok

Laki Ildikó - Szabó Tamás (szerk.)

Nagyvárosi, városi és települ.si dilemmák a 21. században

Jelen kötetünk egy válogatás kíván lenni a városi, nagyvárosi és az agglomeráció vizsgálatainak köréből, azzal a céllal, hogy feltárja és mazsolázzon az ezredforduló utáni időszak jellemzően a városi lét vonatkozásában felmerülő területi - elsődlegesen igazgatási - és társadalmi problémák, jelenségek közül.


Fót - szociális térkép zárótanulmány

" A város, az emberi civilizációnak ez a bonyolult képződménye első rápillantásra könnyen megállapodott, kihűlt formának látszik, tehát statikus jellegűnek, holott kétségtelen, hogy a város az időben él, alakul, fejlődik s különböző erők hozzák létre és alakítják ki formáit." (Granasztói Pál: Építészet, városépítés, társadalom)

2015. augusztusában a Fóti Önkormányzat megbízásából megkezdtük a település Szociális Térképének elkészítését azzal a céllal, hogy feltérképezzük a település szociális és társadalmi helyzetének feltárását, jelenlegi problémáinak, illetve jövőbeni feladatainak meghatározására irányuló elképzelések összefoglalását. Egy település életét számos tényező alakítja, alapjaiban meghatározó tényezőként kell számon tartani földrajzi helyzetét, fekvését, a környező településekhez kapcsolódó viszonyát, helyi társadalmát, innovativitását, gazdaságban betöltött szerepét, közigazgatási pozícióját...


ÉÁPB tanulmány

A Homo Oecologicus Alapítvány munkatársai a Pro-Conf Bt-vel együttműködve 2013-ban összefoglaló tanulmánykötetben[1] elemezték a globális klímaváltozás, a modern építésgazdaság, illetve a hazai ágazati szereplők motivációnak - s vele az ágazati párbeszéd - összefüggéseit. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Társadalmi Párbeszéd Bizottsága megbízásából és támogatásával készült tanulmánykötet szerzői igyekeztek holisztikusan megközelíteni a környezeti fenntarthatóság és az épületenergetika viszonyát. Deklarált célunk volt a tanulmánykötettel a globális és benne a közép-európai makroregionális éghajlati- és klímaváltozások jelentette determinációk (a környezeti hatásoknak való kitettség etc.) közepette a fenntartható építőipar hatékony lehetőségeinek kutatása a domináns demográfiai és egyéb társadalmi, gazdasági valamint ágazati, szakpolitikai aspektusok számbavételén keresztül. A lakhatáshoz, s így építőiparhoz kapcsolódóan olyan meghatározó és egyben aktuális kérdések is szóba kerültek, mint az "energiaszegénység" jelensége vagy a közüzemi energiaköltségek kérdése.

[1] Formanek László - Dr. Laki Ildikó - Szabó Tamás - Széman György - Vasali Zoltán: Megfelelés a fenntarthatóság követelményeinek, az épületenergetikai felújítások területi-társadalmi hatásai, különös tekintettel a foglalkoztatásra, társadalmi kohézióra és párbeszédre c. tanulmánykötet (Pro-Conf Bt. Budapest, 2013)