Önkormányzati kutatás és tanácsadás

Önkormányzati Szociális Térkép, intézményi hatásvizsgálatok, stratégiai tervdokumentumok elkészítése, felülvizsgálata és egyéb speciális szolgáltatások önkormányzatoknak.

Az önkormányzati szektorral való szakmai együttműködésünk fontos, kiemelkedő eleme a települési szociális térképek és önkormányzati intézményi hatásvizsgálatok készítése. Ezek olyan komplex kutatások, amelyek keretében kvantitatív kérdőíves felmérések mellett kvalitatív szakmai személyes mélyinterjúk és fókuszcsoport készítése, települési paramétereket és folyamatokat ábrázoló térinformatikai térképek készítése, belső illetve nyilvánosan elérhető (köz)adatbázisok, intézményi stratégiai dokumentumok, valamint a központi és önkormányzati jogszabályok vizsgálata, elemzése és szintetizálása történik a megrendelő számára.

Az Önkormányzati Szociális Térkép alkalmas a lakosság részéről az önkormányzat és intézményei irányába nyíltan, vagy rejtett módon artikulált elvárások, szolgáltatási igények részletes felderítésére, legyen az a kötelező és fakultatív feladatok, települési támogatás rendszere, az önkormányzat és a lakosság közötti információáramlás valamint egyéb vélemények. Az Önkormányzati Szociális Térkép alkalmas a különböző intézmény- és szolgáltatási fejlesztések, valamint a jogszabályban előírt különböző kötelező vagy ajánlott tervtípusok, programok (Integrált Városfejlesztési Stratégia; Településfejlesztési Koncepció; Helyi Esélyegyenlőségi Program, Ifjúság- és Idősstratégia) megalapozásához is. Ezen tervtípusok, stratégiai dokumentumok elkészítését, illetve a már meglévők felülvizsgálatát igény esetén szintén vállaljuk.

Szakértőink segítségével az önkormányzatok számára egyéb speciális szolgáltatásokat kínálunk:

- kommunikációs tréning vezetőknek, beosztottaknak;

- szervezetfejlesztési tréning vezetőknek, döntéshozóknak, döntéselőkészítőknek;

- csapatépítő tréning vezetőknek, beosztottaknak;

- coaching vezetőknek, beosztottaknak;

- generációs különbségek kezelése, generációs stratégia készítése;

- önkormányzati társadalmi felelősségvállalási stratégia elkészítése;

- mediációs, konfliktuskezelési szolgáltatás.

Az elmúlt évek során a megrendelőink között tudhattuk Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzatát, Cegléd Város Önkormányzatát, valamint Fót Város Önkormányzatát. 

Szakmai együttműködést alakítottunk ki az 1600 települési önkormányzatot tömörítő Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével. Kuratóriumi elnökünk Dr. Szabó Tamás 2019 óta tagja a TÖOSZ Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Irányító Bizottságnak (TÖOSZ LÖGY IB).

Kérjük, hogy további kérdések esetén a következő e-mail címen érdeklődjön: info@hoec.hu