Homo Oecologicus Alapítvány

Az Alapítvány célja a környezeti-társadalmi-gazdasági fenntarthatóság elősegítése, különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos társadalmi csoportok felzárkóztatása. Az Alapítvány célja továbbá lehetőségei szerint tanulmányi ösztöndíjak biztosításával, oktatási, képzési tevékenységgel, kutatás-fejlesztési programok indításával kivan segítséget nyújtani a társadalom speciális csoportjai, közöttük a fogyatékkal élők, az etnikai kisebbségek, és a szociálisan hátrányos helyzetben levők számára. Az Alapítvány a jövőben részt kíván venni a magyarországi területi egyenlőtlenségek felszámolásában, a szubszidiaritás és társadalmi szolidaritás előnyeinek érvényre juttatásában, a civil társadalom és a helyi önkormányzatiság fejlesztésében.