Kutatás, tanácsadás

Önkormányzati kutatás és tanácsadás

Önkormányzati Szociális Térkép; intézményi hatásvizsgálatok; stratégiai tervdokumentumok elkészítése, felülvizsgálata és egyéb speciális szolgáltatások önkormányzatoknak.

Az önkormányzati szektorral való szakmai együttműködésünk fontos, kiemelkedő eleme a települési szociális térképek és önkormányzati intézményi hatásvizsgálatok készítése. Ezek olyan komplex kutatások, amelyek keretében kvantitatív kérdőíves felmérések mellett kvalitatív szakmai személyes mélyinterjúk és fókuszcsoport készítése, települési paramétereket és folyamatokat ábrázoló térinformatikai térképek készítése, belső illetve nyilvánosan elérhető (köz)adatbázisok, intézményi stratégiai dokumentumok, valamint a központi és önkormányzati jogszabályok vizsgálata, elemzése és szintetizálása történik a megrendelő számára.

Bővebben...


Vállalati kutatás és tanácsadás

Vállalati Szociális Térkép; intézményi hatásvizsgálatok és egyéb speciális szolgáltatások vállalati szereplőknek.

Napjainkra a jó minőségű munkaerő megtartása és a meglévő humánerőforrás hatékony motiválása az egyik legfontosabb munkaerőpiaci célkitűzéssé vált a vállalati szektorban. Egyre markánsabban érzékelhető a minőségi szakemberek iránti munkáltatói kereslet. A vállalati humánerőforrás szakirodalom és gyakorlat az "employer branding" (munkáltatói márkaépítés) keretében vizsgálja és alkalmazza a hatékony munkaerő, humánerőforrás megtartásának, motiválásának illetve további ösztönzésének gyakorlatát - egyszersmind növelve a vállalati versenyképességet. Ehhez próbálunk segítséget nyújtani különböző vállalati szolgáltatásaink keretében.

Bővebben...


Digitális Köznevelési Intézményfejlesztés

A Homo Oecologicus Alapítvány a felzárkóztatás, komplex tehetségfejlesztés, illetve egyéb oktatáshoz kötődő területeken aktív Tandem Humán Szolgáltató Egyesülettel közös együttműködésben biztosítja az ún. Digitális Köznevelési Intézményfejlesztést (amelynek része kutatás és helyzetfelmérés; Digitális Intézményfejlesztési Stratégia, valamint egyéb ráépülő szolgáltatások) köznevelési intézmények, iskolafenntartók számára. 

Ez olyan speciális komplex stratégiai szolgáltatáscsomag, amely különböző fejlesztési szolgáltatások révén segíti az iskolák minél gyorsabb alkalmazkodását a COVID-19 koronavírus-járvány által támasztott digitális működési, kríziskommunikációs és fejlesztési igényeknek; koordinálja és biztosítja a digitális oktatás közép- és hosszútávú fejlesztését, levéve az intézmények válláról az ezzel járó terheket. Tudományos eszközökkel, elméleti és empirikus megközelítéssel felmérjük az adott közoktatási intézményben rendelkezésre álló digitális eszköz és humán infrastruktúra - tudás, gyakorlat - állapotát. A digitális infrastruktúra felmérése meghatározott kutatási metóduson és adatszintetizáláson alapul, amihez a módszertant a közoktatásirányításban- és menedzselésben járatos pedagógus szakértőink alakították ki. A felmérés révén kapunk egy digitális intézményi helyzetképet, amely SWOT-analízisen (erősségek, gyengeségek, veszélyek, lehetőségek) alapuló erőforrás- és kapacitástérkép keretében fogalmaz meg cselekvési tervet és fejlesztési irányokat.

Bővebben...