Kutatás, tanácsadás

Önkormányzati kutatás és tanácsadás

Önkormányzati Szociális Térkép; intézményi hatásvizsgálatok; stratégiai tervdokumentumok elkészítése, felülvizsgálata és egyéb speciális szolgáltatások önkormányzatoknak.

Az önkormányzati szektorral való szakmai együttműködésünk fontos, kiemelkedő eleme a települési szociális térképek és önkormányzati intézményi hatásvizsgálatok készítése. Ezek olyan komplex kutatások, amelyek keretében kvantitatív kérdőíves felmérések mellett kvalitatív szakmai személyes mélyinterjúk és fókuszcsoport készítése, települési paramétereket és folyamatokat ábrázoló térinformatikai térképek készítése, belső illetve nyilvánosan elérhető (köz)adatbázisok, intézményi stratégiai dokumentumok, valamint a központi és önkormányzati jogszabályok vizsgálata, elemzése és szintetizálása történik a megrendelő számára.

Bővebben...


Vállalati kutatás és tanácsadás

Vállalati Szociális Térkép; intézményi hatásvizsgálatok és egyéb speciális szolgáltatások vállalati szereplőknek.

Napjainkra a jó minőségű munkaerő megtartása és a meglévő humánerőforrás hatékony motiválása az egyik legfontosabb munkaerőpiaci célkitűzéssé vált a vállalati szektorban. Egyre markánsabban érzékelhető a minőségi szakemberek iránti munkáltatói kereslet. A vállalati humánerőforrás szakirodalom és gyakorlat az "employer branding" (munkáltatói márkaépítés) keretében vizsgálja és alkalmazza a hatékony munkaerő, humánerőforrás megtartásának, motiválásának illetve további ösztönzésének gyakorlatát - egyszersmind növelve a vállalati versenyképességet. Ehhez próbálunk segítséget nyújtani különböző vállalati szolgáltatásaink keretében.

Bővebben...


Digitális Infrastruktúrafejlesztési Stratégia

A Homo Oecologicus Alapítvány a felzárkóztatás, komplex tehetségfejlesztés illetve egyéb oktatáshoz kötődő területeken aktív Tandem Humán Szolgáltató Egyesülettel közös együttműködésben biztosítja az ún. Digitális Intézkedési Tervet (DIT) és Digitális Intézményfejlesztési Stratégiát (DIF) közoktatási szereplők - intézmények, iskolafenntartók - számára.

Bővebben...