Smart Leader program

"Okos települések élére okos vezetőket!"- ez a mottója annak a speciális önkormányzati vezetőképző programnak, amit a Homo Oecologcius Alapítvány indított el 2020 tavaszán. Az elmúlt évtizedben a magyarországi önkormányzati szektorban bekövetkezett változások, azok rendszerszintű szervezeti és finanszírozási dimenziói fokozott igényt támasztanak egy speciális szakmai tudással rendelkező, a helyi önkormányzati viszonyokat a végrehajtástól egészen a felső döntési szintekig ismerő, ezáltal tervezni, stratégiát kialakítani és a megvalósítást koordinálni, irányítani képes vezetők iránt. A Smart Leader segít lépést tartani a digitalizáció, valamint az egyéb működési területeken napról napra változó kihívásokkal, továbbá betekintést nyújt az önkormányzati területen kipróbált sikeres projektekre, termékekre, szolgáltatásokra.

A Smart Leader önkormányzati vezetőképző program célja, hogy interdiszciplináris jelleggel hatékony és fúziós tudástranszfer mentén nyújtson ismereteket az érdeklődők számára megalapozva a modern menedzserszemléletű településirányítást. A képzési program másik kiemelt célja a tudásátadás mellett, hogy új készségeket, kompetenciákat fejlesszen, valamint pozitív irányba alakítsa a már kialakult személyes attitűdöket a kommunikáció, az önismeret és személyiségfejlesztés terén.

Élményalapú tanulási módszerek (kiscsoportos beszélgetések, műhelymunka, mindmapping, konzultációk, tréningek) alkalmazásával folyik a képzés, amely keretében lehetőség van saját projekttémák kidolgozására a felkért előadóinak, szakértőink szakmai segítségével. A programban egyetemi oktatók és gyakorlati szakemberek egyaránt részt vesznek, erősítve a képzés multidiszciplináris jellegét.

Kérjük, hogy további kérdések esetén a következő e-mail címen érdeklődjön: info@hoec.hu