Kuratóriumi tagok

Dr. Szabó Tamás PhD  - kuratóriumi elnök Homo Oecologicus Alapítvány

Politológus, történész és igazgatásszervező. A Budapesti Corvinus Egyetemen doktorált politikatudományból. Korábban dolgozott minisztériumokban, központi közigazgatási intézményeknél. Másfél évtizedes felsőoktatási gyakorlattal rendelkezik. Jelenleg a budapesti Milton Friedman Egyetem adjunktusa, illetve óraadó oktató a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2017-2019. között vezető szakértőként működött közre a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodájának (BM-ÖKI) keretében megvalósult az önkormányzatok közötti koordinációt vizsgáló országos kutatásban. 2019. óta a Települési Önkormányzatok országos Szövetsége (TÖOSZ) Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Irányító Bizottságának (LÖGY IB) tagja.

Kutatási területe a helyi önkormányzatok, kormányzati közpolitika, közkapcsolatok és helyi közmenedzsment. 2013-2018 között a Homo Oecologicus Alapítvány kurátora és ügyvezető elnöke, 2018 óta pedig kuratóriumi elnöke. 

Dr. Szatmári Péter CSc - kurátor, Homo Oecologicus Alapítvány

Történész, felsőoktatási szakember. A Magyar Tudományos Akadémián védte meg kandidátusi értekezését. Három évtizede tanít és dolgozik, jó részt vezetőként a magyar felsőoktatásban. Korábban dolgozott többek között az Europa Institut Budapestben, az MTA TTI-ben, az ELTE Tanárképző Főiskolai Bölcsész Karán, illetve 2007-től-2019-ig rektorhelyettesként, majd rektorként vezette a Zsigmond Király Egyetemet (ma Milton Friedman Egyetem). Ezt követően a Kodolányi János Egyetem tudományos és fejlesztési rektorhelyettese, 2022 nyarától pedig a Milton Friedman Egyetem általános és közkapcsolati rektorhelyettese. Több folyóirat szerkesztőbizottsági tagja (Polgári Szemle, Polymatheya, Szabad Piac, Közelítések, Hungaryan Geopolitics). Kutatási területe: Geopolitika, Nemzetközi kapcsolatok története, Ausztria a huszadik században. A Homo Oecologicus Alapítvány kurátora 2020 óta.

Dr. Abay-Nemes Orsolya- kurátor, Homo Oecologicus Alapítvány

Jogász, közigazgatási szakértő. Közel 20 éves közigazgatási tapasztalattal rendelkezik, ebből 16 éven át vezetőként tevékenykedett. 2002-től 2011-ig a Magyar Közigazgatási Intézet Oktatási és Módszertani Igazgatóságán, a Közigazgatási Alap- és Szakvizsga Osztály vezetőjeként szervezési, koordinációs, valamint felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó fejlesztési és módszertani feladatokat látott el. Évekig tagja volt a közigazgatási alap-és névjegyzéknek, amely alapján közreműködött a közigazgatási alapvizsgára kötelezett köztisztviselők oktatásában és vizsgáztatásában. 2011-2014. között a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetben elemző-stratégiai osztályvezető, ahol elsősorban egészségügyi képzésekhez, szakképzéshez, továbbképzéshez kapcsolódó kutatások, elemzések, értékelések elkészítését irányítja. 2015-től az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ főosztályvezető-helyettese, majd 2016-tól 2019-ig az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás-fejlesztési Főigazgatóság Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztályának vezetője. 2019 óta a Homo Oecologicus Alapítvány kurátora és jogi vezetője.