Oktatási és képzési programjaink


Smart Leader képzés

"Okos települések élére okos vezetőket!"- ez a mottója annak a speciális önkormányzati vezetőképző programnak, amit a Homo Oecologcius Alapítvány indított el 2020 tavaszán.

A Smart Leader önkormányzati vezetőképző program célja, hogy interdiszciplináris jelleggel hatékony és fúziós tudástranszfer mentén nyújtson ismereteket az érdeklődők számára megalapozva a modern menedzserszemléletű településirányítást. A képzési program másik kiemelt célja a tudásátadás mellett, hogy új készségeket, kompetenciákat fejlesszen, valamint pozitív irányba alakítsa a már kialakult személyes attitűdöket a kommunikáció, az önismeret és személyiségfejlesztés terén.

Bővebben...

Nemzetiségi Civil Akadémia

A magyarországi nemzetiségiek jogairól átfogóan a 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezik. Ugyanakkor a napi intézményi és működési tapasztalatok mutatják, hogy a nemzetiségi területen működő nemzetiségi képviselők, intézményvezetők, munkatársak és civil szervezetek számára egyre inkább elengedhetetlen az autonómia filozófiai és jogi dimenziójának illetve a hatékony szervezeti működést megalapozó különböző ún. hard és soft-kompetenciák, készségek megerősítése. Ezért került kialakításra a Homo Oecologicus Alapítvány keretében a rendelkezésre álló szakértői tudás, ismeretek mentén a Nemzetiségi Önkormányzati és Civil Akadémia önálló képzési program, amely ötvözi a kapcsolódó tudományos- és szakmai ismereteket, valamint a modern oktatási-, képzési alternatív megközelítéseket. Célunk egy olyan képzési program kialakítása volt, amely egyaránt hasznosítható a nemzetiségi területen működő nemzetiségi önkormányzatok, a nemzetiségi intézmények valamint civil szervezetek munkatársai számára. Bízunk benne, hogy a Nemzetiségi Civil Akadémia jelentős előrelépést hozhat a nemzetiségi területen érintett intézményi szereplők, személyek szerepfelfogásában, illetve napi szintű gyakorlatában.

A négy napos 32 órás szakmai program a következő önálló modulokra épül:

  • A személyes és nyilvános kommunikációs kompetenciák megerősítésére irányuló modul;
  • az együttműködés dimenzióját különböző kooperációs technikákkal fejlesztő modul;
  • a nemzetiségi, kisebbségi autonómiák elméleti és gyakorlati oldalát bemutató modul;
  • az európai nemzetiségi jogi és közpolitikai ismeretekre kitekintő modul;
  • a hazai települési működésben kimutatható "jó nemzetiségi gyakorlatok" modul.

A programban felkért oktatók, trénerek között tudhatjuk Dr. Kállai Ernő jogászt, társadalomtudóst, a korábbi országgyűlési nemzetiségi ombudsmant, valamint Dr. Gyergyák Ferencet, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének főtitkárát.