Homo Oecologicus Alapítvány

"Gondolkodj globálisan és cselekedj lokálisan!" - Paul McCartney

Ajánló – szakmai tanulmány a fővárosi agglomeráció történeti és közpolitikai dimenziójáról

2024. január 11.

2023. második felében jelent meg a Comitatus önkormányzati szakfolyóiratban egy kétrészes tanulmány a budapesti szuburbán térség – mint a fővárosi agglomeráció - történeti és közpolitikai dimenzióiról. A tanulmány szerzője a Homo Oecologicus Alapítvány kuratóriumi elnöke, Dr. Szabó Tamás egyetemi docens.

Tovább...

Beszámoló a IX. Önkormányzatiság napjainkban c. konferenciáról

2023. november 15.

2023. november 10-én került sor a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a IX. Önkormányzatiság napjainkban c. konferenciára.

Az idei konferencia témája a magyarországi kis- és középvárosok aktuális helyzete volt. Az apropót az adta, hogy a Homo Oecologicus Alapítvány és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) közös szakmai együttműködésében jelenleg is készül a kis- és középvárosok jogi, gazdasági és közpolitikai vonatkozásait bemutató tanulmánykötet.

Tovább...

Nemzetiségpolitikai workshop a Protestáns Felsőoktatási Szakkollégiumban

2023. október 24.

Az idén tavasszal megjelent Nemzetiségi Önkormányzati és Civil Akadémia című tanulmánykötet volt a témája a 2023. október 18-án, a Protestáns Felsőoktatási Szakkollégium budapesti Eötvös úti épületében megtartott nemzetiségpolitikai workshop-nak.

Tovább... 

Véget ért a Nemzetiségi Önkormányzati és Civil Akadémia Miskolc című képzési programunk

2023. október 12.

A közelmúltban már beszámoltunk arról, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) támogatásával 2023. szeptember 27-én elindult a Nemzetiségi Önkormányzati és Civil Akadémia Miskolc elnevezésű négy napos speciális kompetenciafejlesztési programunk, Miskolc Vármegyei Jogú Város Önkormányzatának közreműködésével. A tréningalapú képzésen a Miskolcon működő nemzetiségi önkormányzatok képviseltette magát nemzetiségi elnökkel, képviselőkkel, valamint a miskolci Önkormányzat által delegált munkatársakkal.

Tovább... 

Alapítványunk célja

A Homo Oecologicus Alapítvány alapító okiratban deklarált célja a környezeti-társadalmi-gazdasági fenntarthatóság elősegítése, különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos társadalmi csoportok felzárkóztatására. Részt kívánunk venni a magyarországi területi egyenlőtlenségek mérséklésében és felszámolásában, a szubszidiaritás és a társadalmi szolidaritás elveinek érvényre juttatásában, a civil társadalom és a helyi önkormányzatiság fejlesztésében. Ennek érdekében veszünk részt különböző szakmai programokban, kezdeményezünk akciókat, valamint teszünk jobbító szándékú javaslatokat.

ÚJDONSÁGOK

Kiválóan kormányzó és példamutató önkormányzatok részesültek elismerésben

2023. december 10.

A Belügyminisztérium Márvány Aulájában megrendezett 2023. november 20-ai ünnepélyes konferencián a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatokért járó elismerések mellett az Európai Kiváló Kormányzás Védjegy elismeréseket is átvehették a sikeresen pályázó önkormányzatok. Tizenhárom önkormányzat részesült európa tanácsi elismerésben.

Tanulmánykötet készül a magyarországi kisvárosok közpolitikai, közigazgatási, fejlesztési- és feladatellátási dimenzióiról

2023. augusztus 22.

A Homo Oecologicus Alapítvány, valamint a vele stratégiai partnerségben lévő Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) közös szakmai együttműködésében készül a magyarországi kisvárosok jelenlegi jogi, gazdasági és közpolitikai mozgásterét, lehetőségeit, ezek önkormányzati és államigazgatási vonatkozásait bemutató szakmai tanulmánykötet "A magyarországi kisvárosok politikai, igazgatási és fejlesztési dimenziói" címmel.