Homo Oecologicus Alapítvány

"Gondolkodj globálisan és cselekedj lokálisan!" - Paul McCartney

Készülő kiadványaink – kisvárosi tanulmánykötet és Szószólók Könyve

2024. március 25.

Amint arról korábban már hír adtunk, több hivatalos alapítványi szakmai kiadvány is készülőben van, jelenleg az elkészült kéziratok grafikai munkálatai folynak. 

Az egyik a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével (TÖOSZ) közösen készülő kisvárosi tanulmánykötet a magyar kisvárosok politikai, igazgatási és fejlesztési dimenzióiról.  

Tovább...

Ajánló – szakmai tanulmány a fővárosi agglomeráció történeti és közpolitikai dimenziójáról

2024. január 11.

2023. második felében jelent meg a Comitatus önkormányzati szakfolyóiratban egy kétrészes tanulmány a budapesti szuburbán térség – mint a fővárosi agglomeráció - történeti és közpolitikai dimenzióiról. A tanulmány szerzője a Homo Oecologicus Alapítvány kuratóriumi elnöke, Dr. Szabó Tamás egyetemi docens.

Tovább...

Beszámoló a IX. Önkormányzatiság napjainkban c. konferenciáról

2023. november 15.

2023. november 10-én került sor a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a IX. Önkormányzatiság napjainkban c. konferenciára.

Az idei konferencia témája a magyarországi kis- és középvárosok aktuális helyzete volt. Az apropót az adta, hogy a Homo Oecologicus Alapítvány és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) közös szakmai együttműködésében jelenleg is készül a kis- és középvárosok jogi, gazdasági és közpolitikai vonatkozásait bemutató tanulmánykötet.

Tovább...

Nemzetiségpolitikai workshop a Protestáns Felsőoktatási Szakkollégiumban

2023. október 24.

Az idén tavasszal megjelent Nemzetiségi Önkormányzati és Civil Akadémia című tanulmánykötet volt a témája a 2023. október 18-án, a Protestáns Felsőoktatási Szakkollégium budapesti Eötvös úti épületében megtartott nemzetiségpolitikai workshop-nak.

Tovább... 

Véget ért a Nemzetiségi Önkormányzati és Civil Akadémia Miskolc című képzési programunk

2023. október 12.

A közelmúltban már beszámoltunk arról, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) támogatásával 2023. szeptember 27-én elindult a Nemzetiségi Önkormányzati és Civil Akadémia Miskolc elnevezésű négy napos speciális kompetenciafejlesztési programunk, Miskolc Vármegyei Jogú Város Önkormányzatának közreműködésével. A tréningalapú képzésen a Miskolcon működő nemzetiségi önkormányzatok képviseltette magát nemzetiségi elnökkel, képviselőkkel, valamint a miskolci Önkormányzat által delegált munkatársakkal.

Tovább... 

Alapítványunk célja

A Homo Oecologicus Alapítvány alapító okiratban deklarált célja a környezeti-társadalmi-gazdasági fenntarthatóság elősegítése, különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos társadalmi csoportok felzárkóztatására. Részt kívánunk venni a magyarországi területi egyenlőtlenségek mérséklésében és felszámolásában, a szubszidiaritás és a társadalmi szolidaritás elveinek érvényre juttatásában, a civil társadalom és a helyi önkormányzatiság fejlesztésében. Ennek érdekében veszünk részt különböző szakmai programokban, kezdeményezünk akciókat, valamint teszünk jobbító szándékú javaslatokat.

ÚJDONSÁGOK

Kiválóan kormányzó és példamutató önkormányzatok részesültek elismerésben

2023. december 10.

A Belügyminisztérium Márvány Aulájában megrendezett 2023. november 20-ai ünnepélyes konferencián a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatokért járó elismerések mellett az Európai Kiváló Kormányzás Védjegy elismeréseket is átvehették a sikeresen pályázó önkormányzatok. Tizenhárom önkormányzat részesült európa tanácsi elismerésben.