Homo Oecologicus Alapítvány

"Gondolkodj globálisan és cselekedj lokálisan!" - Paul McCartney

Alapítványunk célja

A Homo Oecologicus Alapítvány alapító okiratban deklarált célja a környezeti-társadalmi-gazdasági fenntarthatóság elősegítése, különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos társadalmi csoportok felzárkóztatására. Részt kívánunk venni a magyarországi területi egyenlőtlenségek mérséklésében és felszámolásában, a szubszidiaritás és a társadalmi szolidaritás elveinek érvényre juttatásában, a civil társadalom és a helyi önkormányzatiság fejlesztésében. Ennek érdekében veszünk részt különböző szakmai programokban, kezdeményezünk akciókat, valamint teszünk jobbító szándékú javaslatokat.

ÚJDONSÁGOK

Online települési közbiztonsági konferencia a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével közös szervezésben

2021. február 28.

"A bűnmegelőzés aspektusai településeinken" címmel online közbiztonsági konferenciát szervez a Homo Oecologicus Alapítvány és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ). 

A konferencia időpontja 2021. március 3. 9:00-12:15.

Tovább...

Elkészült a TÖOSZ "Kisvárosi fejlesztések" című program javaslata

2021. február 22.

A Homo Oecologicus Alapítvánnyal stratégiai partnerségben álló Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a korábbi Magyar Falu Programhoz készített komplex javaslatcsomaghoz hasonlóan elkészítette a kisvárosi programjavaslatát.

Elérhető a "Szociális és intézményi hatásvizsgálat Budapest IX. kerület Ferencvárosban" című kutatási zárótanulmány

2021. január 4.

Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata hivatalos honlapján minden érdeklődő számára elérhetővé tette a Homo Oecologicus Alapítvány által az Önkormányzat számára 2019. október - 2020. március között készített "Szociális és intézményi hatásvizsgálat Budapest IX. kerület Ferencvárosban" című komplex kutatás zárótanulmányt.

Tovább...