Szociális és Intézményi Hatásvizsgálat Budapest IX. kerület Ferencvárosban

2020.05.10

Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának megbízásából komplex Szociális és Intézményi Hatásvizsgálatot készített a Homo Oecologicus Alapítvány 2019. október és 2020. március között.

A Szociális és Intézményi Hatásvizsgálat célja a kerületben az elmúlt évtized során tapasztalt ingatlanpiaci változások társadalmi dimenziói, valamint a kerületi közösségi és magánfenntartású bölcsődei, óvodai, gyermekvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó dolgozói és lakossági tapasztalatok szintetizálása volt. A ferencvárosi lakáspiaci helyzet- és trendelemzés mellett mélyinterjúk, fókuszcsoportos beszélgetések, lakossági kvantitatív véleménykutatások továbbá széleskörű adat- és statisztikai elemzés biztosította a munkálatok menetét. A Szociális és Intézményi Hatásvizsgálatot összegző kutatási záró tanulmány 2020 tavaszán került elfogadásra az Önkormányzat részéről.