Cegléd Város Szociális Térkép

2019.10.20

A Szociális Térkép négy önálló, de részleteiben egymáshoz kapcsolódó szociológiai kutatást valósított meg. Sor került egy 500 fős személyes kérdőíves felmérésre, amely során kérdezőbiztosaink a városban az elmúlt években lezajlott folyamatok lakossági értékelését, a szociális helyzettel valamint a helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos társadalmi igényeket, elvárásokat javításához kapcsolódó lakossági igények. A Szociális Térkép második eleme egy reprezentatív ifjúságszociológiai kutatás volt, a városban tanuló 13-18 éves korcsoportot egy online anonim kérdőíves felmérésben véleményezte a családi kapcsolatok, a szabadidő, az iskolarendszerhez illetve a városhoz való kötődés témaköreit. A Szociális Térkép harmadik eleme egy helyi időskutatás volt, amely során szintetizáltuk a kapcsolódó társadalmi statisztikákat és folyamatokat, valamint közel 20 db kvalitatív ún. helyi életútinterjú keretében vizsgáltuk a városban élő időskorúak véleményét, elvárásait. A közösségi fejlesztés és a befogadó, inkluzív településirányítás egyre fontosabb szegmense a településen mintaadó civilek, polgári önszerveződő közösségek, egyházak megszólítása és bevonása a közös gondolkodásba. Ezért a Szociális Térkép negyedik eleme több fókuszcsoportot magába foglaló ún. prominenskutatás volt, amely helyben aktív egyesületek, egyházi fenntartású intézményi szereplők párbeszéd alapú bevonását valósította meg a városban tapasztalható társadalmi-lakossági közérzület megismeréséhez. Az ülés jegyzőkönyve elérhető a https://cegled.hu/kozerdeku/?t=30&ev=2019 internetes linken, de a csatolt PDF mellékletben olvasható a nyilvános képviselős-testületi ülés jegyzőkönyve, a 7-14. oldalon olvasható a Szociális Térképet tárgyaló és elfogadó 2. napirendi pont.