A lokális szerepvállalás fontos szereplői a civilek és a helyi önkormányzatok. Nélkülük, az ő aktív szerepvállalásuk nélkül csak rendkívül féloldalas eredmények születhetnek, és a konkrét célok sokszor csak hangzatos jelszavakká válnak. Az Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA) nem csupán egy oktatási tananyag, hanem valójában sokkal több: egy új szemléletmód – egy olyan jó gyakorlat, best practice, amely a különböző tapasztalatok és a felhalmozott tudás integrálására épül.

Az ÉCA alapvető célkitűzése, hogy a meglevő középületek – legyenek állami vagy önkormányzati tulajdonban – fenntartásához, korszerűsítéséhez, illetve az új középületek építéséhez kapcsolódó intézményi és igazgatási döntéshozók megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a fenntartható fejlődés és energiatakarékos építőipari technológiák, eljárások területén.

Az ÉCA programkoncepció életre hívói a Homo Oecologicus Alapítvány, az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége, valamint a Terc Kereskedelmi és Szolgálató Kft. Az akkreditált felnőttképzési program első kurzusának ünnepélyes zárására, a hallgatók számára a tanúsítvány átadására 2014. február 14-én került sor. Az ünnepségen köszöntőt mondott és a tanúsítványokat átadta: Dr. Hízó Ferenc helyettes államtitkár‐ Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fejlesztés‐ és Klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Államtitkárság, valamint Schmidt Csaba országgyűlési képviselő, Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármestere, az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége elnöke.

Dr. Hízó Ferenc helyettes államtitkár köszöntőjében napjaink legfontosabb globális stratégiai kérdéséről, az energiáról beszélt, mely alapjaiban határozza meg a nemzetgazdaság szerepvállalását. A hagyományos energiaforrások kimerülése és az új technológiák előretörésében az állam és az önkormányzatok, valamint a civil társadalom járhat elől leginkább példamutatással a gazdasági szereplők és végső soron az állampolgárok számára.

Az Európai Unió stratégiai programja, az EU 2020 alapvető szakpolitikai törekvései a magyarországi klíma- és energiapolitikai vállalásokat is tartalmazó Nemzeti Reform Programban (NRP) kerültek a nyilvánosság elé. Ennek legfontosabb kapcsolódó vállalásai a megújuló energiaforrások arányának 14,65%-ra emelése, az energiahatékonyság 10%-os növelése, illetve az üvegházhatású gázkibocsátás legfeljebb 10%-os növelése a 2005-ös értékhez képest.

„Gondolkodj globálisan és cselekedj lokálisan!” – a Paul Mc Cartney-tól  származó jelmondatot a természetvédők tűzték zászlajukra. Ma már meghatározó gondolkodást, cselekvési programot jelent a lokális szerepvállalás szereplői, a civilek és a helyi önkormányzatok részére. A pozitív lokális megoldások révén - amelyekre egyre több magyarországi példa is adódik, a helyi önkormányzatok érdemben tudnak hozzájárulni a kormányzati energiapolitika sikeréhez és a közösen kitűzött célokhoz.

Követendő és jó példa az Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA) kezdeményezése, és az annak révén megvalósult első ÉCA képzési kurzus, amelynek befejezése a mai ünnepség apropója. Az ÉCA nem csupán egy oktatási tananyag, hanem valójában sokkal több: egy új szemléletmód – egy olyan jó gyakorlat, best practice, amely a különböző szektorok kooperációjára, valamint a tapasztalatok és felhalmozott tudás integrálására épül. Az Energia-hatékony Önkormányzatok Szövetségének (EHÖSZ) részvétele pedig példa lehet az önkormányzati szektor más szereplői számára is.

A helyettes államtitkár végezetül gratulált a hallgatóknak, akik először végezték el a képzést, remélve, hogy hatékonyan használják az ÉCA képzésen megszerzett tudást és ismeretanyagot, valamint további sok szakmai sikert kívánt mind a program, mind a programban részt vett önkormányzati munkatársak számára.


Háttér információ

Az Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA) alapvető célkitűzése, hogy a meglévő középületek - legyenek állami vagy önkormányzati tulajdonban - fenntartásához, korszerűsítéséhez, illetve az új középületek építéséhez kapcsolódó intézményi és igazgatási döntéshozók megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a fenntartható fejlődés és energiatakarékos építőipari filozófia (technológiák, eljárások) területén.

Az Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA) alapja egy 80 órás felnőttképzési program, amely 2013 nyarán megkapta a hivatalos akkreditált program státuszt a Felnőttképzési Akkreditáló Testülettől (FAT). A program kialakításában egyetemi és főiskolai oktatók, tudományos kutatók és gyakorlati szakemberek vettek részt. A program kialakítása a környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatóságot a zászlajára tűző Homo Oecologicus Alapítvány, valamint az építőipari oktatásban és kiadványszerkesztésben ismert Terc Kft. közös együttműködésében történt.

A képzési program életre hívásával az ötletadó Homo Oecologicus Alapítvány célja egy olyan multidiszciplináris szakmai alapokon álló képzési tematika létrehozása volt, amely segítségével az állami és önkormányzati középületek, ingatlanok korszerűsítésében érintett piaci iparági szereplők (anyaggyártók, kivitelezők, tervező irodák, közbeszerzés szakemberek) illetve a különböző szintű állami, települési önkormányzati döntéshozók és munkatársak bepillantást nyerhetnek a modern építésgazdaság és energia-hatékony eljárások műszaki, jogi- és közpolitikai vonatkozásaiba. Az ÉCA tudásanyag és filozófia elsajátításával a képzésben résztvevők képesek lesznek magabiztosan értelmezni az energiahatékonyság fogalmát, különbséget tehetnek a piacon található technológiák között, valamint megértik és tisztában lesznek a kapcsolódó jogszabályi és közbeszerzési szabályozásokkal, irányadó pénzügyi- és pályázati attitűdökkel.


Az Épületenergetikai Civil Akadémia előzménye

Az Épületenergetikai Civil Akadémia létrejöttében nagyon fontos motivációs tényező volt a 2012. november 22.-én az azonos címmel megtartott szakmai konferencia, amely az Országház Vadásztermében került megrendezésre az Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottság Energetikai Albizottságának szakmai védnöksége alatt. Ekkor gyűltek először szervezett keretek között össze a környezeti fenntarthatóság, az energiahatékonyság és épületenergetika hármas jelszava alatt a témában érintett különböző kormányzati, parlamenti, önkormányzati, tudományos-felsőoktatási és nem utolsósorban iparági piaci szereplők. Az egész napos konferencián a témakör meghatározó dimenziói mellett bemutatásra kerültek ún. jó gyakorlatok (best practices), azzal a nem titkolt szándékkal, hogy egyfajta közös gondolkodás induljon meg a hazai gazdasági és közigazgatási (állam- és önkormányzatok), valamint a civil társadalom (tudományos szféra és civil szervezetek) szereplői között a magyarországi lehetőségekről, továbblépési alternatívákról.

Homo Oecologicus Alapítvány és az ÉCA, mint akkreditált felnőttképzési program

A 2012. novemberi ÉCA konferencia hatására született meg az elképzelés, hogy szülessen egy szakmailag magas színvonalú akkreditált felnőttképzési program, amely a célkitűzés stratégiai bázisául szolgál. Ennek érdekében került megalapításra a Homo Oecologicus Alapítvány, amely az Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA), mint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál hivatalosan bejegyzett programkoncepció tulajdonosaként összehangolja, koordinálja, szervezi és működteti a kapcsolódó tudományos, oktatási és kommunikációs tevékenységet.

Az Alapítvány létrehozásával párhuzamosan Dr. Pálvölgyi Tamásnak, a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezető kutatójának, valamint a Homo Oecologicus Alapítvány kurátorának vezetésével megindultak az ÉCA, mint akkreditált felnőttképzési program kialakításának munkálatai. Számos, a saját témakörében elismert tudományos szakértő és gyakorlati szakember vett részt ebben a fázisban. Az ÉCA minél sikeresebb előkészítése érdekében a Homo Oecologicus Alapítvány együttműködést alakított ki a hazai felnőttoktatás több mint két évtizede jól ismert szereplőjével a Terc Kft.-vel – aki, mint az ÉCA programakkreditálójaként, illetve infrastrukturális közreműködőként vesz részt a közös tevékenységben. A gondos előkészítésnek is köszönhetően a Felnőttképzési Akkreditációs Tanács már az akkreditációs kérelem benyújtását követő első körben támogatásáról biztosította az ÉCA programkoncepciót 2013. júliusban.

 

Együttműködés az Energia-hatékony Önkormányzatok Szövetségével (EHÖSZ) és az első ÉCA kurzus (2013. november – 2014. január)

A 2013. novemberben induló első ÉCA kurzus szakmai együttműködő partnere a közel kéttucat települési önkormányzatot magában tömörítő Energia-hatékony Önkormányzatok Szövetsége (EHÖSZ) lett, amely az energiahatékonyság egyik kiemelkedő önkormányzati alapú szereplője. Az ÉCA hivatalos nyitónapjára Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában kerül megrendezésre 2013. november 8-án. Az egyes oktatási napok 2013. november és 2014. január között a Terc Kft. fővárosi oktatási- és konferenciaközpontjában kerültek megrendezésre. A kurzus magában foglalt egy egész napos kirándulást is, ahol különböző dunántúli (tatai, győri mosonmagyaróvári) energia-hatékony önkormányzati beruházásokat és technológiákat tekintettünk meg.

Elképzelések az ÉCA jövőre vonatkozólag

A gondos előkészítésnek is köszönhetően a Felnőttképzési Akkreditációs Tanács akkreditálta  ÉCA programkoncepciót 2014.január 21-én PK-0014-1312-MS számon 109 pontértékkel, ami azt jelenti, hogy az Épületenergetikai Civil Akadémia a közszolgálatban dolgozók hivatalos továbbképzési anyagainak részévé válik
Jelenleg is folynak az előkészítő tárgyalások az ÉCA 2014. évi kurzusai kapcsán, illetve a program szakmai (tartalmi, módszertani) továbbfejlesztése is napirenden van. A Homo Oecologicus Alapítvány középtávú célja felkutatni a témában leginkább érintett szereplőket, és olyan közös programokat kialakítani, működtetni, amelyek hatékonyan szolgálják a megfogalmazott stratégiai irányokat.

Alapítványunk

Céljai

 

A Homo Oecologicus Alapítvány célja a környezeti-társadalmi-gazdasági fenntarthatóság elősegítése, különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos társadalmi csoportok felzárkóztatására. Ennek érdekében az alábbi feladatok megvalósítását tervezzük

ösztöndíjak biztosítása

oktatás, képzés

kutatási-fejlesztési programok indítása

területi egyenlőtlenségek enyhítése

civil társadalom fejlesztése

Előző Következő

Agglomerációs várostérségi tanulmányok – könyvbemutató

2019. 01. 08.

Agglomerációs várostérségi tanulmányok – könyvbemutató

A TÖOSZ és a Homo Oecologicus Alapítvány május 9-én a TÖOSZ, Önkormányzati Információs és Koordinációs Központban mutatta be az Agglomerációs várostérségi tanulmányok Nagyvárosi, városi és települési dilemmák a 21. században című kötetet.

Részletek

Egészséges város - HOEC előadások a Construmán

2015. 04. 15.

Egészséges város - HOEC előadások a Construmán

Április 17-én pénteken tart előadást az egészséges városokról a Homo Oecologicus Alapítvány. Az 1-es épület Kerámia teremben a Homo Oecologicus Alapítvány által szervezett eseményen neves szakemberekkel ismerhetjük meg a városok szociológiai hatásait.

Részletek

Együttműködési megállapodás a Homo Oecologicus Alapítvány és a Debreceni Egyetem között

2014. 06. 26.

A Homo Oecologicus Alapítvány életében fontos szakmai esemény történt 2014. május 22-én, amikor az alapítvány elnöke Széman György együttműködési keret-megállapodást írt alá a Debreceni Egyetem Műszaki Karának vezetőjével Dr. Husi Géza mb. dékánnal.

Részletek

Az Épületenergetikai Civil Akadémia bemutatkozása a CONSTRUMÁN

2014. 04. 02.

Az Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA) mutatkozott be az önkormányzati szektor számára a CONSTRUMA 2014. évi rendezvényén az ÖKO-CITY-n. Az energiahatékonyság, az önkormányzati fejlesztések és gazdálkodás kapcsolatáról tartott előadás-sorozaton, a CONSTRUMA 2014. ÉCA – ÖNKORMÁNYZATI KONFERENCIA keretében a HOMO OECOLOGICUS Alapítvány a szélesebb nyilvánosság előtt is bemutatta az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségével (EHÖSZ) karöltve megvalósított első hivatalos ÉCA képzési kurzus eddigi eredményeit...

Részletek

Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA) első kurzusának ünnepélyes zárása

2014. 02. 13.

A lokális szerepvállalás fontos szereplői a civilek és a helyi önkormányzatok. Nélkülük, az ő aktív szerepvállalásuk nélkül csak rendkívül féloldalas eredmények születhetnek, és a konkrét célok sokszor csak hangzatos jelszavakká válnak. Az Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA) nem csupán egy oktatási tananyag, hanem valójában sokkal több: egy új szemléletmód – egy olyan jó gyakorlat, best practice, amely a különböző tapasztalatok és...

Részletek