Nyomtatás

A Homo Oecologicus Alapítvány munkatársai a Pro-Conf Bt-vel együttműködve 2013-ban összefoglaló tanulmánykötetben[1] elemezték a globális klímaváltozás, a modern építésgazdaság, illetve a hazai ágazati szereplők motivációnak - s vele az ágazati párbeszéd - összefüggéseit. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Társadalmi Párbeszéd Bizottsága megbízásából és támogatásával készült tanulmánykötet szerzői igyekeztek holisztikusan megközelíteni a környezeti fenntarthatóság és az épületenergetika viszonyát. Deklarált célunk volt a tanulmánykötettel a globális és benne a közép-európai makroregionális éghajlati- és klímaváltozások jelentette determinációk (a környezeti hatásoknak való kitettség etc.) közepette a fenntartható építőipar hatékony lehetőségeinek kutatása a domináns demográfiai és egyéb társadalmi, gazdasági valamint ágazati, szakpolitikai aspektusok számbavételén keresztül. A lakhatáshoz, s így építőiparhoz kapcsolódóan olyan meghatározó és egyben aktuális kérdések is szóba kerültek, mint az „energiaszegénység” jelensége vagy a közüzemi energiaköltségek kérdése.

[1] Formanek László – Dr. Laki Ildikó – Szabó Tamás – Széman György – Vasali Zoltán: Megfelelés a fenntarthatóság követelményeinek, az épületenergetikai felújítások területi-társadalmi hatásai, különös tekintettel a foglalkoztatásra, társadalmi kohézióra és párbeszédre c. tanulmánykötet (Pro-Conf Bt. Budapest, 2013)